Information

Till medlemmar och gäster på Kinds Golfklubb

Den 29/5 presenterade Folkhälsomyndigheten (FoHM) nya rekommendationer för idrotten där man öppnade upp för tävlingsverksamhet igen. Den 5/6 presenterade Svenska Golfförbundet (SGF) hur detta påverkar tävlingsverksamheten på klubbarna.

I mellanperioden gjorde tidningen och hemsidan Svensk Golf ett scoop där man den 3/6 publicerade en artikel med rubriken ”Grönt ljus för klubbtävlingar” vilket fått ganska stor spridning bland golfare och vi har fått ett flertal påstötningar från medlemmar och gäster om vår tävlingsverksamhet.

När nu SGF presenterat under vilka former som tävlingsverksamhet kan bedrivas så är rubriksättningen på Svensk Golfs artikel inte riktigt rättvisande då det är en mängd begränsningar som skall uppfyllas.

-----

Utdrag ur SGF Tävlingsbestämmelser fr.o.m. 1 juli

En klubb- eller distriktstävling kan genomföras med fler än 50 deltagare under förutsättning att tävlingsledningen säkerställer att tävlingen genomförs:

  • med start från ett och samma hål (en tee), d v s utan gemensam start på banan
  • utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee
  • utan trängsel eller köbildning på övningsytor och med erforderligt avstånd mellan utslagsplatserna
  • utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält
  • utan gemensam prisutdelning.

Tävlingsledningen bör dessutom uppmana deltagare att: 

  • ankomma till klubben max en timme före sin starttid
  • lämna klubben senast en timme efter avslutad rond
  • undvika att använda anläggningens omklädningsrum.

En klubbtävling bör också genomföras enligt ”Covid-19-relaterad vägledning i Regler för golfspel”. 
För att minska smittspridningen bör arrangörsklubben också informera deltagarna (oavsett om det gäller en klubb-, distrikts- eller förbundstävling) om; 

  • Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer
  • SGF:s riktlinjer vid genomförande av tävling

-----

Styrelsen gör därför bedömningen att vi inte kan genomföra golfveckan med den inriktning vi vill med att skapa ett bredare arrangemang där själva tävlingen givetvis är den centrala delen, men där runtomkringaktiviteter med klubbliv i och kring klubbhuset med mat och samvaro också är en väsentlig del i arrangemanget. Styrelsen har redan tidigare beslutat att ställa in årets golfvecka och vi ser trots förändringarna i riktlinjerna från SGF ingen möjlighet att ändra detta beslut. 

Eftersom det tydligt framgår av riktlinjerna att de tävlingar som klubben arrangerar ska följa FoHM:S rekommendationer vad gäller riskgruppers deltagande kan vi tyvärr inte heller starta upp Veteranernas eller Damernas veckotävlingar.

Förhoppningen är att det skall komma ytterligare lättnader av restriktionerna under hösten och att vi då skall kunna genomföra några klubbtävlingar, men styrelsen vill samtidigt lyfta fram att det är ganska stora förändringar som måste till för att vi skall kunna genomföra klubbtävlingar på det sätt som vi vill. 

Ambitionen är att vi skall kunna genomföra klubbmästerskapen i augusti, men klasserna som riktar sig till riskgrupper som det ser ut nu tyvärr ställs in.

 

Vänliga hälsningar, 

Markus Bylander
Ordförande

Linus Kulneff
Klubbchef