Vision 50/50

Vision 50/50 nu och in i framtiden!

Under höstens arbete med Vision 50/50 kom vi tillsammans fram till att vi i Kinds Golfklubb behöver förändra/förbättra och förtydliga vår organisation, omarbeta strukturen och värdegrunden.

Arbetet med detta är i full gång och vi har just avrundat det första steget i denna process. Vi jobbar med mål, vision, verksamhetsidé och värdegrund samt att en ny organisationsplattform är under arbete och det är stimulerande och roligt arbete. Detta för vår klubb framåt och in i verkligheten så som den ser ut nu.

Vi har just erhållit ett diplom från golfförbundet där vi fått godkänt i att vi genomgått utbildning för att jobba för en mer jämställd golfklubb. Nu startar det långsiktiga arbetet för klubben, att föra in dessa tankar och värderingar i verksamheten, så att det märks och leder till förändring/förbättring. 

Klubbutveckling och Vision 50/50 går hand i hand och arbetet går framåt med alltihop som en enhet. 

Karin Eliasson & Pernilla Ragnhage
Förändringsledare Vision 50/50