Vision 50/50

Vision 50/50 nu och in i framtiden!

 

Under 2022 erhöll Kinds GK ett diplom från Svenska Golfförbundet där vi fått godkänt i att vi genomgått utbildning för att jobba för en mer jämställd och inkluderande golfklubb - Vision 50/50. Utbildningen har genomgåtts av styrelse, klubbledning och representanter från bana, restaurang och medlemmar.

Vi har tagit fram en ny verksamhetsidé, en värdegrund och under 2022 börjat med en omorganisation av våra verksamheters styrning och ledning. Vårt syfte med detta är att förbättra, utveckla och effektivisera vårt arbete.

Nu och framåt pågår det långsiktiga arbetet för klubben att föra in mer av dessa tankar och värderingar i verksamheten.

Vi hoppas och tror att det framöver kommer synas och märkas för både medlemmar, gäster och vår personal. Vi vill tillsammans med alla berörda föra vår klubb framåt och in i verkligheten så som den ser ut nu. 
Vårt arbete har fått stor uppmärksamhet både lokalt och nationellt. 

Klicka nedan för att läsa:

Borås Tidning

Tidningen Golfa

Vision 50/50 Kinds GK

 

Klubbutveckling och Vision 50/50 går hand i hand och arbetet går framåt med alltihop som en enhet. 

Karin Eliasson & Pernilla Ragnhage
Förändringsledare Vision 50/50