Vision 50/50

Vision 50/50 nu och in i framtiden!

Under 2022 erhöll Kinds GK ett diplom från Svenska Golfförbundet där vi fått godkänt i att vi genomgått utbildning för att jobba för en mer jämställd och inkluderande golfklubb - Vision 50/50. Utbildningen har genomgåtts av styrelse, klubbledning och representanter från bana, restaurang och medlemmar.

Nu och framåt pågår det långsiktiga arbetet för klubben att föra in mer av dessa tankar och värderingar i verksamheten. Arbete med förbättrad kommunikation och återkoppling sker också.

Vi har tagit fram en verksamhetsidé och en värdegrund samt lagt förslag på en ny organisationsstruktur, vilken presenteras på höstens årsmöte 2022. Arbetet är stimulerande och vi hoppas att det framöver kommer synas och märkas för alla som besöker oss. Vi vill tillsammans med alla berörda föra vår klubb framåt och in i verkligheten så som den ser ut nu. 

 

Klubbutveckling och Vision 50/50 går hand i hand och arbetet går framåt med alltihop som en enhet. 

Karin Eliasson & Pernilla Ragnhage
Förändringsledare Vision 50/50