Värdegrund

Kinds Golfklubb är en golfklubb som arbetar för att...

- verka för utveckling, gemenskap, trivsel och givande fritidssysselsättning för sina medlemmar.

- prioritera åtgärder som främjar medelgolfarens och familjens golfspel.

- ha en genomtänkt introduktionsverksamhet för nya medlemmar.

- skapa goda spelmöjligheter för alla kategorier av golfspelare.

- skapa goda möjligheter för juniorers introduktion i sporten liksom för deras utveckling från nybörjare till låghandicapare.

- ha varierande typer av medlemskap, som passar i medlemmens olika livssituationer.

- ha en av Västsveriges bästa golfbanor.

- ha en golfbana som är lämplig för medelgolfaren men samtidigt en utmaning för den duktige.

- ha en anläggning som är en positiv mötesplats för medlemmar och gäster.

- ha en ekonomi som skapar långsiktig stabilitet för klubben och därmed för dess medlemmar.

- vara en attraktiv samarbetspartner för sponsorer.

- ha goda relationer och samarbeten med andra golfklubbar.

- följa lagar och förordningar samt ha en god relation till det omgivande samhället.