Värdegrund

GEMENSKAP OCH GLÄDJE
Vi uppmuntrar varandra och håller ett gott humör på och utanför banan.
Vi gläds med varandras framgångar.
Vi tar ansvar för vårt beteende på och utanför banan.
 
VÄLKOMNANDE, FAMILJÄRT OCH INKLUDERANDE
Vi är goda förebilder när vi representerar vår klubb.
Vi respekterar personalen och deras arbetsmiljö. 
Vi respekterar varandra och våra olikheter.
 
KVALITET OCH HÅLLBARHET
Vi är öppna för utveckling och förändringar.
Vi tänker hållbart! – Socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
Vi vårdar vår och andras banor och följer golfens regler.
 
RESPEKT OCH ANSVAR
Vi hälsar på alla vi möter.
Vi uppträder trevligt med vårdat språk.
Vi pratar med varandra, inte om varandra.