Styrgrupper

Styrgruppernas uppgift är att hämta in tankar och idéer från medlemmar samt organisera och engagera medlemmar i olika projekt.

Veteran Herr

Staffan Kulneff (Sammankallande)
Åke Gustavsson (Ekonomiansvarig) 
Bernt Landh
Ola Dahl

Kontaktperson i klubbledning: Hanna Kulneff
Mail: ekonomi@kindsgk.se


Tjej/Dam

Pernilla Ragnhage (Sammankallande)
Barbro Engren (Ekonomiansvarig)
Tanja Rasmussen
Ellinor Arvidsson

Kontaktperson i klubbledning: Karin Eliasson
Mail: bokning@kindsgk.se


Junior

Karolina Claesson (Sammankallande)
Thomas Andersson (Ekonomiansvarig)
Henrik Dahl
Robert Fredriksson

Kontaktperson i klubbledning: Hanna Kulneff
Mail: ekonomi@kindsgk.se


Sponsor/Tävling

Louise Sävenek (Sammankallande)
Stefan Larsson
Peter Johansson
Fredric Andersson
Ulf Emanuelsson

Kontaktperson i klubbledning: Linus Kulneff
Mail: info@kindsgk.se


Anläggning

Berne Sallander (Sammankallande)
Kenneth Andersson (Banchef)
Morgan Andersson
Markus Bylander

Kontaktperson i klubbledning: Karin Eliasson
Mail: bokning@kindsgk.se