Styrelse

Det är vi som sitter i Styrelsen på Kinds Golfklubb!

Markus Bylander

Ordförande

Berne Sallander

Vice Ordförande

Pernilla Ragnhage

Vice Ordförande

Anders Wernersson

Ledamot

Erika Wallin

Ledamot

Malin Karlsson

Ledamot

Dag Brodén

Suppleant

Dick Björkman

Suppleant