Naturinventering

Medlemmar (Kinds GK) och Ätrans vattenråd genomförde 2022 en naturinventering av golfbanans område med syfte att öka kunskap, intresse och medvetenhet om fördelar med att gynna den biologiska mångfalden både i vatten och på land. Klubben är sedan 2022 ansluten till Ätrans Vattenråd.

Mål i projektet är att skapa en serie av informationsskyltar att placera längs banan, att skapa goda förutsättningar för åtgärder och skötsel som bevarar och öka mångfalden av arter av djur och växter. Kinds GK önskar skapa en helhetsupplevelse som attraherar besökare och som bidrar till rekreation och hälsa.

Rapporten sammanfattad av Peter Nolbrant från Ätrans Vattenråd finns att tillgå nedan: