Lokala regler 2023

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. Out of bounds markeras med vita pinnar eller plattor. Out of bounds definieras av linjen mellan pinnarnas/plattornas bansidepunkter i marknivå.  

 

2. Pliktområden (Regel 17)
1. Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor
2. Det röda pliktområdet till vänster om spelfältet samt bakom green på hål 1, som bara är definierat på en sida är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet.
3. Det röda pliktområdet till höger om spelfältet på hål 17, som bara är definierat på en sida är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet.
4. Det röda pliktområdet till höger om spelfältet på hål 11, som bara är definierat på en sida är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet.
5. Om en boll på hål 11 är i pliktområdet till höger inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen snett framför till höger om röd tee. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.
6. Om en boll på hål 17 är i pliktområdet till höger eller framför gul och röd tee inklusive om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen belägen till snett bakom till vänster om röd tee. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål.

 

a) Mark under arbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Avståndsmarkeringar i fairway.
2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

 

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen. En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel. 

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Upprättade av Kinds Golfklubb och godkända av Västergötlands Golfdistriktsförbunds Regelkommitté 2023-04-01