Kommittéer

Det är vi som arbetar ideellt på Kinds Golfklubb!

Damkommitté

Eva Wennerby, Sammankallande
Britt-Marie Hansson
Siebrith Alm
Pernilla Ragnhage
Ulla Josefsson
Brita Larsson
Elsbritt Johansson
Lena Hässelås
Ingrid Andersson

Sponsorkommitté

Stefan Larsson, Sammankallande
Roger Johansson
Jonas Ragnhage
Mika Timonen
Lennart Sohlin
Peter Johansson

Klubbhuskommitté

Bernt-Ove Andersson, Sammankallande
Patrik Fors
Claes-Göran Ericsson
Wivianne Arvidsson
Anette Stridh

Tävlingskommitté

Joakim Lorentzson, Sammankallande
Peter Johansson
Roland Erlander
Patrik Erlander
Robert Hedlöf
Hans-Olof Hansson
Thomas Broman
Per-Arne Persson
Ola Dahl
Berne Sallander
Morgan Andersson
Per-Anders Svensson
Peter Björding
Lars Johansson
Elsbritt Johansson
Christina Petersson
Brita Larsson

Juniorkommitté

Marie Ambjörnsson, Sammankallande
Robert Fredriksson, Tränare
Anders Selfors
Kåre Larsson
Magnus Svensson

Veterankommitté

Åke Olsson, Sammankallande
Per-Gunnar Bergman, Kassör
Kent Trygg
Jan Manfred

Regelkommitté

Markus Bylander, Sammankallande

Revisorer

Benneth Lönnberg
Åke Gustavsson

Suppleanter
Bent Larsson
Göran Antonsson

Valberedningen

Staffan Kulneff, Ordförande
Stefan Carlsson
Kent Blom
Barbro Engren